Blog

Z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się dłużnicy?

Dłużnicy którzy przez dłuższy czas zalegają z płatnościami, może mogą być to przykładowo raty kredytowe powinni być świadomi możliwości wyegzekwowania należności przez komornika.

W tym przypadku najczęściej zajmowane jest konto bankowe, wynagrodzenie czy też emerytura. Zajęciu mogą podlegać także różnego rodzaju ruchomości oraz nieruchomości należące do dłużnika, będzie do przykładowo dom, samochód, różnego rodzaju przedmioty które następnie trafiają na licytację komorniczą.

Z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się dłużnicy?

Jak prowadzone są zajęcia komornicze?

Zajęcie wynagrodzenia za pracę może być prowadzone do wysokości 50%. Innym przypadkiem jest sytuacja kiedy dłużnik pobiera wynagrodzenie w wysokości minimalnej krajowej, wówczas jest ono wolne od zajęcia. W przypadku emerytury jest to kwota około 1270 zł, podobnie w przypadku renty nie można zająć całości. W przypadku zajęcia konta bankowego następuje zablokowanie środków, następnie kwota jest pobierana, po czym konto bankowe jest odblokowane. W przypadku jeżeli na koncie bankowym nie ma wystarczającej kwoty na pokrycie długo wówczas zostanie ono odblokowane wpłynięciu odpowiedniej kwoty przykładowo z wynagrodzenia czy też innych środków.

Bank udziela dłużnikowi informacji na temat prowadzonego zajęcia, informacji tego typu posiada także pracodawca. W przypadku zajęcia emerytury możemy uzyskać informacje w ZUS lub też KRUS. Dłużnik może skontaktować się z komornikiem i ustalić rozłożenie długu na raty, dzięki temu często można uniknąć zajęcia. Komornik działa na podstawie tytułu wykonawczego, informacja o postępowaniu komorniczym doręczana jest do dłużnika osobiście lub też listownie. Jeżeli dłużnik posiada wystarczające środki na spłatę wówczas można szybko rozwiązać problem, w innym wypadku dłużnik powinien przedstawić komornikowi wykaz posiadanych dóbr które można zlicytować.

Wierzyciele po uzyskaniu wyroku sądu, posiadając niezbędne dokumenty mogą zwrócić się do komornika. W tym przypadku będzie to komornik przypisany do odpowiedniego Sądu Rejonowego, przykładowo dla dzielnicy Warszawa Praga-Północ możemy skontaktować się z prawnikiem na stronie https://komornik-zielinska.pl/. Znajdziemy tam wszystkie informacje dotyczące współpracy, sposobu odzyskania długu.

Back To Top