Biznes

Wygodne poidła dla bydła

Zapewnienie wystarczającej jakości wody jest niezbędne dla dobrej hodowli zwierząt. Woda stanowi 80% krwi, reguluje temperaturę ciała i jest niezbędna do funkcjonowania narządów, oraz funkcji życiowych takich jak trawienie, usuwanie odpadów i wchłanianie składników odżywczych.

Zrozumienie codziennych potrzeb związanych z pojeniem żywego inwentarza jest kluczowe podczas projektowania systemu wodnego dla inwentarza żywego. Dzienne zapotrzebowanie zwierząt na wodę różni się znacznie w zależności od gatunku zwierząt. Wielkość i etap wzrostu zwierzęcia będą miały silny wpływ na dzienne spożycie wody. Na wskaźniki zużycia mogą wpływać czynniki środowiskowe i zarządcze. Przykładem takich czynników jest temperatura powietrza, wilgotność oraz poziom wysiłku zwierząt lub poziom produkcji mleka. Wpłynie na to również jakość wody, w tym temperatura, zasolenie i zanieczyszczenia wpływające na smak i zapach. Zawartość wody w diecie zwierzęcia wpłynie na jej nawyki żywieniowe. Pasze o stosunkowo wysokiej zawartości wilgoci zmniejszają wymaganą ilość wody pitnej. Mleko składa się z prawie 87% wody. Niezwykle ważne jest odpowiednie zaopatrzenie bydła mlecznego w wodę wysokiej jakości. Rolnicy zazwyczaj zapewniają krowom dostęp do świeżej wody przez cały czas.

Zapotrzebowanie na wodę przez krowy w okresie laktacji jest ściśle związane z produkcją mleka, zawartością wilgoci w paszy oraz czynnikami środowiskowymi, takimi jak temperatura powietrza i wilgotność. Szczytowe spożycie wody przez krowę występuje zwykle w godzinach największego spożycia paszy. Przyrost masy wypasanych zwierząt wołowych są wyższe, jeśli bydło w obszarze wypasu jest zaopatrzone w wodę, mimo że zwierzęta otrzymują dużo wody z pożywienia. Na stronie https://poltechparts.pl/poidla-dla-bydla znajdziemy wiele rodzajów poideł dla zwierząt gospodarczych w szerokim przekroju cen. Specjaliści od świń oszacowali, że przed 1990 r. około 50% wody dostarczanej do kojca dla świń w ciągu dnia zostało utracone w wyniku rozlania. Obecnie bardziej wydajne systemy pojenie znacznie zmniejszyły te straty. Producenci zdecydowali się również zastąpić poidła smoczkowe powszechnie stosowane jako źródło wody we wstrzykiwaczu poidłami typu miska na wodę.

Back To Top