Blog

Laboratorium idealnie wyposażone, czyli jak?

Laboratorium jest specjalistycznie wyposażonym pomieszczeniem, przeznaczonym do przeprowadzania badań naukowych. Dobrze urządzone laboratorium będzie zaaranżowane w taki sposób, aby zapewniało bezpieczeństwo pracowników oraz aby odnajdywanie poszukiwanych produktów było łatwe i intuicyjne. Bardzo ważne jest to, jakie wyposażenie znajduje się w laboratorium. Jest ono wybierane zależnie od rodzaju laboratorium, istnieje jednak podstawowy sprzęt, który powinien znaleźć się w każdym w nich. Co powinno znaleźć się w każdym dobrze wyposażonym laboratorium?

Wyposażenie laboratorium stanowią meble laboratoryjne, aparatura i sprzęt, materiały eksploatacyjne i chemikalia.

Meble laboratoryjne

Meble laboratoryjne kojarzą się głównie z wysokim laboratoryjnym stołem, przy którym pracuje się na stojąco. Istotne jest także, by na stanie laboratorium było dygestorium, szafki, półki. Czasem potrzebnym meblem jest również antywibracyjny stół wagowy. Stół laboratoryjny obecny jest w każdym laboratorium. Pokryty jest odpornym na działanie substancji żrących materiałem, czasem zaopatrywany jest w kratownice, służące do montażu aparatury. Obok stołu rozmieszcza się półki do przechowywania aparatury, próbek i odczynników oraz szafki na materiały niebezpieczne. Bezpieczeństwo pracowników podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi i toksycznymi zapewnia urządzenie zwane dygestorium. Jego działanie polega na ochronie personelu laboratorium poprzez odprowadzanie szkodliwych oparów z komory roboczej. Z tym stanowiskiem pracy może być połączony nautralizator ścieków, którego działanie polega na doprowadzaniu wartości pH kwasów – np. mrówkowego – do pożądanego zakresu i doprowadzeniu go do głównej sieci kanalizacyjnej. Do mebli laboratoryjnych należy również antywibracyjny stół wagowy, który ochroni aparaturę pomiarową przed drganiami poprzez osadzenie płyt roboczych na wibroizolatorach.

Sprzęt laboratoryjny

Do podstawowego sprzętu laboratoryjnego należą m.in. wirówki, mieszadła magnetyczne i biurety cyfrowe. Wirówki laboratoryjne oddzielają frakcje o różnej gęstości, odwirowują osady i filtrują zawiesiny i emulsje. Proces ten zachodzi w oparciu o działanie siły odśrodkowej, która znacznie przekracza przyspieszenie ziemskie. Biurety cyfrowe służą do bardzo dokładnego dozowania i miareczkowania. Mieszadła magnetyczne używane są do automatycznego i bezkontaktowego mieszania cieczy znajdującej się w naczyniach laboratoryjnych. Niektóre z nich mają funkcję grzania. Do wyboru mamy mieszadła jedno- i wielostanowiskowe oraz w wersji analogowej lub cyfrowej.

Szkło laboratoryjne

Każde laboratorium powinno zostać wyposażone w zlewki, cylindry, próbówki, a także kolby miarowe i płytki Petriego. Kolby miarowe należą do podstawowego szklanego sprzętu laboratoryjnego. Są one płaskodennymi naczyniami z szerokim spodem i długą wąską szyjką. Służą one do dokładnego odmierzenia określonej objętości roztworu. Płytka Petriego to naczynie laboratoryjne, szklane lub z tworzywa sztucznego, w kształcie okrągłej podstawki i szerokim, płaskim dnie i niskich ścianach bocznych. Może posłużyć do hodowli mikroorganizmów, takich jak bakterie i grzyby.

Podczas wyposażania laboratorium z pewnością nie zapomnimy o zakupie chemikaliów czy porcelany laboratoryjnej.

Artykuł powstał we współpracy z: http://www.equimed.com.pl/

Back To Top