Handel

Jak stosować herbicydy?

Herbicydy są skutecznym sposobem zwalczania chwastów, jednak należy je stosować z ostrożnością ponieważ mogą być również bardzo niebezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Z tych powodów niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, jak bezpiecznie stosować herbicydy. Właściwe stosowanie środka do usuwania chwastów jest nie tylko bezpieczniejsze, ale i bardziej skuteczne. Herbicyd stosuje się, aby zapobiec wzrostowi chwastów lub wyeliminować już te które wzrosły wcześniej. Istnieje kilka różnych rodzajów herbicydów, a sposób stosowania zależy częściowo od danego herbicydu i miejsca jego stosowania.

Najczęściej stosowanym herbicydem do środek działający selektywnie. Ten środek chwastobójczy jest ukierunkowany na określony rodzaj chwastów lub niechcianej rośliny i można go stosować na cały całym obszarze lub też na określone miejsca.

Nieselektywne herbicydy natomiast usuwają wszystkie rośliny, w związku z tym przydają się wtedy kiedy pole uprawne chcemy przygotować od podstaw.

Herbicydy mogą być stosowane przed wzejściem roślin, lub też po wyrośnięciu z gleby. Dobrym pomysłem kiedy chcemy zastosować herbicydy w zbożach będzie stosowanie ich przed wzrostem. W wielu wypadkach warto wykonać opryski wiosną przed wzejściem roślin. Oczywiście pora oprysków powinna być dobrana w zależności od pogody. Jeżeli stosujemy je przed wzejściem pożądane rośliny uprawne nie będą musiały konkurować z chwastami o wodę czy też promienie słoneczne. Herbicydy mogą występować w postaci granulek, które rozsypujemy w miejscu wzrostu roślin, następnie wchodzą one do gleby unieszkodliwiając chwasty. Inną metodą stosowania herbicydów jest rozpylanie herbicydu bezpośrednio na chwast lub roślinę. Jeśli nie chcesz kupować gotowej mieszanki, przygotuj roztwór, mieszając herbicyd z wodą. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Umieść mieszaninę w opryskiwaczu, skieruj oprysk na roślinę i rozpylaj, uważając, aby nie wytworzyć nadmiernego oprysku, który może wpływać negatywny wpływ na rośliny w pobliżu.

Back To Top