Biznes

Fungicydy są skuteczną metodą walki z infekcjami roślin

Opryskiwanie fungicydami przy lekkim wietrze na poziomie dyszy jest w rzeczywistości lepsze niż opryskiwanie w warunkach bezwietrznych, ponieważ nawet bez wiatru mogą występować przeciągi i zawirowania powodowane przez opryskiwacze, co prowadzi do przemieszczania się fungicydu poza wybrany cel.

Jeśli warunki nie są dobre do oprysku, lepiej poczekać dodatkowy dzień na lepsze warunki, niż stracić większość produktu na znoszenie.

Fungicydy są skuteczną metodą walki z infekcjami roślin

Alternarioza ziemniaka to groźna choroba grzybicza

Zarówno temperatura, jak i wilgotność mogą wpływać na znoszenie fungicydów. Im wyższa temperatura i niższa wilgotność względna, tym większa możliwość parowania lub ulatniania się fungicydu. Można tego uniknąć, opryskując rośliny wcześnie rano, gdy temperatura jest niższa, a wilgotność względna wyższa. Oprócz zmniejszonego ryzyka znoszenia z powodu ulatniania się fungicydów wczesnym rankiem, znoszenie można również zminimalizować w godzinach porannych ze względu na spokojniejsze wiatry i mniejsze turbulencje konwekcyjne powietrza. Odpowiednia pogoda jest niezbędna dla powodzenia oprysków z fungicydów zwalczających infekcje roślin.

Grzyby powodujące infekcje takie jak alternarioza ziemniaka zarażają niektóre rośliny, a inne nie. Choroby grzybicze roślin preferują chłodne temperatury i często zimują w tkance roślinnej, przez co choroba powraca wiosną, dlatego zapobieganie jest zwykle najlepszym sposobem kontrolowania zakażeń plonów. Wiele gatunków grzybów może powodować plamy na liściach i bulwach ziemniaka, które mogą się rozprzestrzeniać i łączyć, niszcząc roślinę. Każda osłabiona roślina produkuje mniej plonów lub nie owocuje wcale, co przyczynia się do ponoszenia strat finansowych przez rolników.

Choroby grzybowe, takie jak https://innvigo.com/alternarioza-ziemniaka, są to poważne infekcje, które są trudne do opanowania i mogą zniszczyć plony. Niektóre rodzaje grzybów infekują rośliny również w niskich temperaturach, zwykle wczesną wiosną i jesienią, podczas gdy inne występują przy wyższych temperaturach i zwykle stanowią problem późną wiosną i latem.

Back To Top