Biznes

Jak oznacza się kable i rury biegnące pod ziemią?

Firmy budowlane, które prowadzą różnego rodzaju prace ziemne, mają obowiązek odpowiednio oznaczyć, zabezpieczyć teren.

W przypadku jeżeli prace dotyczą linii energetycznych, gazowych czy też wodociągowych, które znajdują się pod ziemią, wówczas należy wykorzystać odpowiedni kolor taśmy, przykładowo będzie to kolor żółty w przypadku infrastruktury gazowej.

Jak oznacza się kable i rury biegnące pod ziemią?

Oznaczanie infrastruktury podziemnej

Najczęściej stosuje się taśmę biało-czerwoną, która otacza teren wykonywanej pracy. Możemy wybrać także inne taśmy, z różnymi napisami, oznaczeniami charakteru wykonywanej pracy. Warto o tym pamiętać, ponieważ określają to przepisy BHP, każda firma ma obowiązek prawidłowo zabezpieczyć teren. Taśmy ostrzegawcze mogą występować w różnych kolorach, przykładowo taśmy niebieskie mogą być wykorzystane, kiedy prace wykonywane są przy liniach elektrycznych o z napięciu poniżej 1kV, natomiast czerwoną taśmę będziemy stosowali w przypadku, jeżeli linia posiada napięcie powyżej 1kV. Kolor pomarańczowy zarezerwowany jest dla telekomunikacji, przykładowo światłowodów, kolor żółty dla infrastruktury gazowej. Kolorem zielonym oznacza się rury kanalizacyjne.

W celu oznaczenia infrastruktury podziemnej stosuje się znaczniki radiowe. Są to markery, które wysyłają sygnał odpowiedniej częstotliwości, który oznacza gazociągi, rury wodociągowe, kanalizacyjne, światłowody czy też linie energetyczne. Można stosować je na różnej głębokości, nawet do 250 cm, za pomocą odpowiedniego odbiornika można zidentyfikować sygnał. Stosowane są również znaczniki cyfrowe, w tym przypadku można umieścić cyfrowy opis, który zostanie zaprogramowany, stworzyć bazę danych, dzięki czemu można łatwo oznaczyć całą infrastrukturę, także miejsca przecięcia kabli czy też rur. Dostępne są również znaczniki posiadające moduł GPS, stosowanie znaczników ma bardzo dużą rolę w przypadku lokalizacji odcinków, które należy zmodernizować czy też naprawić.

Na stronie producenta ptsrabka.pl znajdziemy wiele rodzajów znaczników elektronicznych, cyfrowych, taśmy, które służą do oznaczania wykopów oraz rodzajów infrastruktury. Możemy nabyć również specjalne płyty ochronne, które zabezpieczają infrastrukturę przed przypadkowym zniszczeniem podczas prowadzenia prac ziemnych.

Back To Top