Dom

Co sprawia, że filtry w standardzie HEPA są tak wydajne?

HEPA to skrót od High Efficiency Particulate Air lub High Efficiency Particulate Arrestance, co oznacza wysoką efektywność w zatrzymywaniu cząsteczek.

Skrót ten odnosi się do filtra, który jest produkowany, testowany, certyfikowany i oznaczany zgodnie z aktualnymi standardami filtrów HEPA. W klasyfikacji HEPA istnieje kilka podklas. Minimalna kategoria HEPA wymaga, aby filtr wychwytywał 99,97% cząstek o wielkości 0,3 mikrona w powietrzu przechodzącym przez filtr. Ultracienki wkład z włókna szklanego wychwytuje mikroskopijne cząsteczki, które mogą z łatwością przechodzić przez inne filtry przez połączenie dyfuzji, przechwytywania i uderzenia bezwładnościowego. Aby spełnić minimalne wymagania standardu HEPA, filtr musi zostać przetestowany i certyfikowany, aby udowodnić, że usunie co najmniej 99,97% cząstek zanieczyszczeń o średnicy 0,3 mikrona z powietrza przepływającego przez filtr. Cząsteczki o tym rozmiarze są około 300 razy mniejsze niż średnica ludzkiego włosa i 25 do 50 razy mniejsze niż widzimy gołym okiem. Nawet najmniejsze nieszczelności w mediach lub naruszenie uszczelnienia między pakietem mediów a ramą filtra mogą zagrozić wydajności filtra i spowodować, że spadnie on poniżej standardów HEPA. Testowanie ukończonego filtra zgodnie z uznanymi standardami branżowymi jest jedynym sposobem na zapewnienie wydajności i integralności tego filtra.

Aktualne wytyczne dotyczące kontroli zakażeń środowiska w placówkach opieki zdrowotnej zalecają filtry hepa w celu wychwytywania patogenów, zarodników drobnoustrojów i innych zanieczyszczeń w powietrzu wydalanym z pomieszczeń izolowanych pacjentów. Okresowe testy co 6 do 12 miesięcy i testy przy każdej wymianie filtra HEPA są niezbędne do zapewnienia, że urządzenie filtrujące HEPA nadal zapewnia prawdziwą wydajność HEPA. Wytyczne zalecają takie okresowe testy i jest to również często wymagane przez placówki. Należy również zauważyć, że filtry HEPA mogą z czasem ulec uszkodzeniu. Zaleca się wymianę co dwa lata, nawet jeśli urządzenie nie jest używane.

Back To Top