Blog

Co należy do zakresu prac geodety?

Zadaniem geodety jest wyznaczanie działek, pomiary, dzielenie nieruchomości czy wyznaczanie wielkości użytkowej obiektów.

Wykonuje pomiary topograficzne oraz sporządza plany i rysunki wymagające specjalistycznego oprogramowania i obliczeń. Śledzenie satelitarne GPS jest obecnie podstawowym narzędziem w tym zawodzie, wykorzystywane są także narzędzia laserowe. Dokonuje odczytów metrycznych, które pozwalają na sporządzenie planu i dokładnej mapy wszystkich szczegółów terenu, granic, podziału, pomiarów architektonicznych. Geodeta sporządza plany i mapy we wszystkich skalach na podstawie badań. Plany te przedstawiają wszystkie widoczne szczegóły podłoża, biorąc pod uwagę przepisy prawne. Uczestniczy również w projektach rozwoju obszarów miejskich i wiejskich, zakładów przemysłowych czy wycenach nieruchomości. Geodeci pracują w firmach geodezyjnych, budowlanych, ale także w urzędach miast. W sektorze prywatnym geodeci mogą być zatrudnieni w firmach rzeczoznawców, geodezyjnych lub w biurach projektowych firm budowlanych i robót publicznych. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe będą niezbędne do podjęcia działalności w przedsiębiorstwie robót publicznych. Geodeci mogą specjalizować się w różnych obszarach budownictwa. Przykładowo mogą pracować przy budowie dróg, czy też linii kolejowych, gdzie na bieżąco należy wytyczać kolejne odcinki. Dodatkowo w tym przypadku potrzebne będzie dokładne wytyczenie wysokości nawierzchni ale także mostów, czy tuneli.

Wielu geodetów pracuje w górnictwie, gdzie przykładowo wyznaczają pion wind i korytarzy.

Mogą także wykonywać monitoring osiadań, i dbać o bezpieczeństwo, stale kontrolując pomiary. Dodatkowo mogą wytyczać miejsca w których znajdą się zbrojenia i różnego rodzaju zabezpieczenia i systemy dbające o pracowników. Wykonają także podział działki Kraków, jest miastem w którym znajdziemy specjalistów w tej dziedzinie. Będzie opracowywał także mapy do celów prawnych, celów podatkowych i określenia własności.

Back To Top